Έγγραφο του 1842 για το Δημοτικό Σχολείο Αστακού

Οικονομικό έγγραφο του 1842 που αφορά το Δημοτικό Σχολείο Αστακού και αφορά πιθανόν την προμήθεια υλικών από το Δήμο Αστακού προς το ίδρυμα. Υπογράφεται από το τότε Δήμαρχο (ευδιάκριτη η υπογραφή "Μαγγίνας") και από τον διευθύνοντα δημοδιδάσκαλο. Μια ματιά στο πλήθος των παραγγελιών μας οδηγεί σε ένα πρώιμο συμπέρασμα σχετικά με το μέγεθος του σχολείου εκείνη την εποχή. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στα μέσα του 19ου αώνα, ελλείψει εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού, εξακολουθούσε να ανθεί η αλληλοδιδακτική μέθοδος, σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτεροι μαθητές λάμβαναν οδηγίες από τους δασκάλους και βοηθούσαν τους μικρότερους μαθητές. (αρχείο Νίκου Μήτση)