ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΕΚΑΕΤΙΑ '80)

Σήμερα έχουμε ένα παλιό βιβλίο ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού. Χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του '80 και οι γενιές των 30+ σίγουρα κάτι θα έχουν να θυμούνται από αυτό. Πόνημα των Ν. Διαμαντόπουλου και Α. Κυριαζόπουλου, η "Ελληνική Ιστορία των Νεοτέρων Χρόνων" είναι βιβλιογραφικά βασισμένη κυρίως σε απομνημονεύματα (Φραντζή, Σπηλιάδη,, Φωτάκου, Κασομούλη, Μακρυγιάννη) και γενικά ιστορικά έργα (Παπαρρηγόπουλος, Τρικούπης, Κόκκινος). Δεν γνωρίζουμε τον εικονογράφο. Οι εικόνες πάντως είναι ασπρόμαυρες αντιγραφές γνωστών έργων, κυρίως προσωπογραφιών. Οι χάρτες, ασπρόμαυροι και σε μικρό μέγεθος, ακολουθούν πιστά το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και είναι μάλλον πιστότεροι από αυτούς των σημερινών εγχειριδίων. Οι ενότητες είναι σύντομες και περιεκτικές και η εξιστόρηση των γεγονότων τελειώνει στον Εμφύλιο Πόλεμο. Δείτε παρακάτω ένα δείγμα από το βιβλίο:

 Το εξώφυλλο του βιβλίου

 Η πρώτη ενότητα του βιβλίου.


 Δείγμα από την εικονογράφηση

Η τελευταία ενότητα του βιβλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου